Dagboek

Eigen melancholische teksten en een beetje humor

Maandag 11 november

Wat als ik alles in de verleden tijd schreef?     Tekst:Giedo Lavenns 
Begindatum:27-10-2015

Deze tekst heb ik direct uitgetypt met het toetsenbord

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat als ik alles in de verleden tijd schreef?
Is mijn afscheid dan een feit?
Ik ging op reis.
Ik zat in de bus.
Ik stapte uit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik at ik dronk
Ik onlastte mij.
Ik kwam aan. 
Ik belde jou.
Ik wachtte op jou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik speelde mondharmonica.
Ik speelde gitaar.
Ik hield op met spelen.
Ik keek naar het water.
Ik zag een eend.
Ik zag een zwaan 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik zag jouw wagen.
Ik zag jou.
Ik zag jou aan het stuur.
Je zag me niet..
Je reed me voorbij.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik nam mijn rugzak.
IK nam mijn gitaar.
Ik verliet de houten bank waarop ik zat.
Ik stapte.
Ik stapte in jouw richting.
Ik zag je in de verte.
Ik zwaaide naar jou.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je knipperde met jouw lichten.
Je reed achteruit..
Je reed in tegenrichting voor mij.
Je stapte uit.
Je verwelkomde mij.
Ik voelde mijn hand in jouw hand.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je deed jouw koffer open.
Ik legde mijn rugzak.
Ik legde mijn gitaar.
Op de plaats die je had voorzien.
Je deed jouw koffer toe. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik stapte in.
Jij stapte in.
Ik deed mijn autogordel aan.
Jij deerd jou autogordel aan.
We reden weg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik praatte ik zweeg.
Jij praatte jij zweeg.
We zegden niet zoveel.
Jij kende de straten.
Ik kende de straten niet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We naderden jouw wijk.
We naderden jouw straat.
Je keerde in.
Je stopte.
Je stapte uit
Ik stapte uit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je deed jouw koffer open.
Ik nam mijn rugzak. 
Ik nam mijn gitaar.
Ik sloot de koffer.
Jij opende jouw garage.
Je reed erin stapte uit.
Sloot jouw autodeur.
De garagepoort rolde toe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
Ik stapte naast jou.
Ik volgde jou.
Je deed de voor en  tussendeur open.
We stonden voor de lift.
Je duwde op de knop.
We namen de lift.
Naar boven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We kwamen aan.
Je deed jouw appartement open voor mij.
Sloot de deur.
Onze jas deden we uit.
Onze schoenen deden we uit.
We knuffelden elkaar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We hadden  honger
We hadden dorst
Je maakte koffie voor mij.
Ik dekte de tafel.
We aten mijn brood.
We aten jouw kaas
We aten mijn brood
We aten mijn vlees.
Je schonk me koffie in.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik praatte jij praatte.
Ik zweeg jij zweeg.
We aten .
We dronken.
We ruimden af.
We vulden jouw machine voor de vaat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We deden onze jas aan.
We deden onze schoenen aan.
Verlieten jouw appartement.
We gingen winkelen.
Je kocht eten en drinken.
Voor de tijd ik bij jou verbleef.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik bedankte jou.
Ik verontschuldigde mij.
Ik sprak over de pijn in mijn hart.
Het belemmerde me.
Ik was elke dag bang.
Bang dat mijn hart het zou begeven.
Bij jou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst 16-8-2015

Lik niet iedereen zijn schoenen  Begindatum:8-05-2005 
Tekst en melodie:Giedo Lavenns

Je loopt me steeds voor de voeten
Blaf ik je af
Krimp je ineen
Wordt je onzeker en verward
-------------------------------------------------------------------------------

Je blijft beleefd
Zegt nooit iets terug
Schrik om te reageren
Je blik wendt je af
---------------------------------------------------------------------------------
Voor iedereen sta je klaar
Ze hebben je maar te vragen
Ruim eens op
-----------------------------------------------------------------------------------
Schur de vloer
Boen de tafel
Zet de vuilniszakken buiten
Spoel de dweilen
---------------------------------------------------------------------------------------
Was de auto van de baas
Rij mevrouw naar de winkel
Laat haar hond uit
----------------------------------------------------------------------------------------
Je loopt me steeds voor dev voeten
Je staat me altijd in de weg
Ze kunnen je vragen wat ze willen
Altijd hap je toe
---------------------------------------------------------------------------------------
En dat werkt meer en meer 
Op mijn zenuwsysteem
Reageer eens
Lik niet iedereen zijn schoenen
Wrijf niet constant de mouw
------------------------------------------------------------------------------------------
Je loopt me steeds voor dev voeten
Je staat me altijd in de weg
Blaf ik je af
Krimp je ineen
Wordt je onzeker en verward.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Je blijft beleefd
Te beleefd
Zegt nooit iets terug
Nuttig onbenul
----------------------------------------------------------------------------------------------
En dan vraag je
Kan ik iets voor jou doen?
----------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst dinsdag 11-8-2015

Pesterijen      Begindatum: 4-09-2005    Tekst en melodie:Giedo Lavenns

Kleine pesterijen.
Grote pesterijen.
Kleine pesterijen.
Grote pesterijen.

Wat zijn de consequenties?


Begint klein,subtiel.
Een vraag genegeerd.
Je komt als laatste aan de beurt.


Kleine pesterijen.
Grote pesterijen.
Kleine pesterijen.
Grote pesterijen


Je bent de kop van jut.
Waterdrager van de anderen.


Kleine pesterijen.
Grote pesterijen.
Kleine pesterijen.
Grote pesterijen


Opgekropte woede.
Elke dag groter.
Een haarbal in een afvoerpijp.


Kleine pesterijen.
Grote pesterijen.
Kleine pesterijen.
Grote pesterijen


Je komt als laatste aan de beurt.
Men groet.
Men slaagt jouw over.


Ze profiteren van jouw goedheid.
Je niet assertief bent.


En de woede groeit elke dag.
Je kan je niet meer bedwingen.
De woede moet eruit.


Is het niet tegen jezelf.
Dan tegen de anderen.
De woede barst eruit


En de woede escaleert.
Laat een spoor van vernieling achter.

Maandag 11 november

Kristallen breekbaarheid Tekst:Giedo Lavenns Begindatum:29-6-2015

Ik zal je vandaag bellen.
Om nog even uit te stellen.
Wat ik je wil vertellen.


Ik kom woorden en moed tekort.
Ik hou het gesprek vandaag kort.


Ik kan alleen aangeven.
Wat ik je zou willen geven.
Maar meer kan ik je daarover niet vertellen.


Ik wik en ik weeg.
Kristallen glazen.
In glazen kasten.


Die door verkeerde uitspraken.
Kunnen breken en barsten.


Kristal,glas.
Veel waarde voor mij.
Er mag geen enkele vallen.
Moet ik de scherpe scherven oprapen.


Wees voorzichtig wat je zegt.
Want het glas trilt harder.
Dan het kan verdragen.


Door verkeerde uitspraken.

Maandag 11 november

Levensdraadbespiegeling Tekst:Giedo Lavenns Begindatum: 27-6-2015

Levensdraad

Bij de geboorte ben je verbonden.
Met jouw levensdraad.
Kilometerslang er komt geen einde aan.


Als peuter,kleuter,tiener de draad lang.
Als puber adolescent denk je al eens aan het einde.
Van jouw levensdraad.


Jouw eigen levensdraad zie je niet.
Tussen de 30 en de 40 voel je dat er aan jouw levensdraad.
Wordt getrokken
En je geeft weerstand trekt terug.


Tussen de 40 en de 50 trekt men al iets meer aan jouw levensdraad.
Tussen de 50 en 60 kijk je naar het verleden.
En ziet jouw eigen levensdraad.
Er wordt steeds meer aan jouw draad getrokken.


Tussen de 60 en de 70 zie je de handen.
Die jouw levensdraad vasthouden.
Je kijkt steeds meer naar het verleden.
Je wil nog zoveel doen in het leven.


Tussen de 70 en de 80 kijk je naar het verleden.
Jouw levensdraad kilometers lang.
De afstand tussen jou en de handen die jouw levensdraad vasthouden.
20m lang.

Tussen de 80 en 90 wordt jouw levensdraad;
Met 1 hand vastgehouden.
In de andere een schaar.
Wordt deze gehanteerd is het met jouw leven gedaan.
Maandag 15 juni 2015

Onschuldbespegeling...... Tekst:Giedo Lavenns......15 juni 2015

Onschuld

Je bent zo licht te been.
Je hebt zo een lichte tred.
Als ik naar je kijk.
Voel ik geen enkel verzet.

Je bent zo blank.
Zo bleek.
Onschuldig zo net.

Een klassieke broek.
Je draagt een hemd.
Mouwen die jouw armen bedekken.

Jouw fijne polsen, handen.
Geaccentueerd.

Ik zag je hooguit enkele seconden.
Je leek in een bloem te wonen.

Je keerde jouw rug naar mij.
De helft van jouw rug.
Werd bedekt door lange zwarte haren.

Je voeten gehuld in fijne zwarte schoenen.
Met platte zolen.
Ondanks je niet op hakken stapte.
was je toch elegant.

Ik zag je in jouw verlegenheid.
Je vergrootte de afstand tussen jou en mij.
En jouw onschuld verdween achter de muur.

Maandag 11 november

Zaterdag 13 juni 2015

Zware bespiegeling ........  Tekst:Giedo Lavenns.......... 13 juni 2015         

Laat haar,      

Als je al verwelkt bent,als je al verdort bent.
Als jouw bladeren klaar zijn om te vallen.
Mag je een frisse bloem niet aanraken.

Haar glimlach niet bezoedelen.
Haar meesleuren in jouw vrije val.

Je moet loslaten.
Haar geen hemel beloven.
Die je niet kunt waarmaken.

Laat haar openbloeien.
Zij, in de fleur van haar leven.
Zoekende.
Zij zal vinden.

Jij hebt gevonden.
In dorre gronden.
Waar de blaadjes,de verwelkten.
Verkleurt zich in bevonden.

Vrijdag 25 april 2014

Gekwetst : Teksten melodie:Giedo Lavenns  Begindatum: 12-4-2014
 
 
Ik heb voor de eerste maal mijn hart voor jouw
Binnenste buiten gekeerd
En wat vernam ik van jou?
Je ging naar een andere date
 
 
Hoe kon je mij zo kwetsen?
Mijn vertrouwen beschamen
Een regelrechte steek in mijn hart.
 
 
Ik kan niet geloven dat je me dat hebt gezegd
 
 
En je zou me contacteren
En me verslag uitbrengen
Vindt je dat van jezelf serieus?
 
 
We waren goed met elkaar
Iets uit aan het bouwen
Er was een zeker vertrouwen
 
 
Maar je bericht dat je me zond
Werd heel de broze costructie van tafel geveegd


Je gaf me een steek in mijn hart
Ik kan niet geloven dat je me dat hebt gezegd
 
 
Voor de eerste maal mijn hart
Binnenste buiten gekeerd
In volle vertrouwen
 
 
Is heel mijn hart gekwetst
Wat kan ik in de toekomst
Nog geloven van jou? 

Donderdag 23 januari 2014.

Het antwoord komt maar niet    Tekst en melodie: Giedo Lavenns
Begindatum:27-4-2013

De vraag schreeuwt om een antwoord
Het antwoord komt maar niet
Al de ogen gericht naar de mond
Die toegeperst blijft

Men weet het zeker dat
Als die mond open gaat
En praat dat  het antwoord daar verscholen is

Het antwoord komt maar niet
Al de ogen gericht naar de mond
Die toegeperst blijft

Men kan vragen stellen
Waarvan het antwoord
Nee is of ja
Men kan maar proberen
De zaak te forceren

Degene die het antwoord weet
In een hoek te drummen
Het antwoord komt maar niet
Al de ogen gericht naar de mond
Die toegeperst blijft

Al degene die het antwoord weet
Niet wil antwoorden
Krijgt men vast een baard

Zaterdag 18 januari 2014

De Witte Maagd  Tekst en melodie:Giedo Lavenns   Begindatum:21-9-2013

Dit is de liedjestekt die u me kan zien vertolken op youtube Giedo Lavenns

In de Acapellaversie en de sudiojam de langere versie tezamen met Marc Gaij


Wie Wie gaf haar het motief?
Om toe te slaan.

Ze was een witte maagd
Woonde in een kasteel 
Met haar vader en moeder

Blauwegroene ogen
Engelenkrullen
Een mond om te zoenen

Ze reed op haar witte paard
Ze zag zes paarden nader komen
Zes mannen met paardenstaart
Witte maskers op hun gelaat
Ze knikten haar allen toe

De leider vroeg haar
Wil je ons vergezellen vandaag?
Ze stemde toe
Stapvoets draffen galoperen
In weides langs meren
Langs bergen en moerassen

Het begon te waaien
Het werd donker
Hard te regenen en te stormen
Ze moesten schuilen in een grot

Een vuur aangemaakt
Er werd niets gezegd
Alleen naar het vuur gestaard

De storm ging liggen
Zonnestralen kwamen binnen
Het vuur werd gedoofd

De maagd stond op
Door het tegenlicht
Zag men haar vrouwelijke vormen
Dat hitste de mannen op

De leider greep haar 
Smeet haar op de grond
Gaf haar rake klappen
Scheurde haar kleren
Nam haar helemaal
Toen mochten de anderen
Hun gangen gaan

Men legde haar over haar paard
Gooide haar in het moeras
Haar paard namen ze mee

Bijna opgeslokt 
Door de grijsgroene brij
Trok ze zich op aan een stevige tak
Viel in de modder,zakte in elkaar

Ze kwam weer bij in een huisje 
Van een oude man en een oude vrouw
Die haar vonden,eten drinken
Kleren en onderdak gaven.

De volgende dag 
Reed men haar
Terug naar haar kasteel
Hoe kon ze hun dankbaar zijn
Ze had nog zoveel pijn

Aan haar vader en haar moeder
Zei ze dat ze was verdwaald
Haar paard in het moeras gesukkeld
Ze geloofden haar

Ze zei niets over die mannen
Die haar hadden misbruikt

Ze zou zich wreken
Al moest ze naar het einde van de wereld gaan


Maandag 11 november

Donker     Tekst: Giedo Lavenns    Begindatum:11-11-2005

Woorden kan je kneden
Van deeg maak je brood
Feiten kan je niet vergeten
Een harde slag maakt vleugellam

Duisternis het licht is niet aan de orde van de dag
Poorten gesloten
Deuren zonder klinken
En de honden hun muilen open
Je hoort geen enkel geblaf

En je bent niet doof
Je bent verlamt,verlamt door de feiten
En het water is verdampt
Snakkent naar vruchtbare grond

Maar al wat overblijft is gebarsten en droog
En in de verte spuiten geizers
Maar de afstand is te groot
De kracht is ontsnapt
En je bent te zwak

De trappen hun treden te hoog
En je kan de branden niet blussen
Je hebt nooit geleerd hoe het moet
En de dieren hebben honger
Ze tonen hun scherpe tanden
En jij hebt hun niet weerstaan

Theorie helpt je niet
Het is de praktijk dat telt
Je las vele boeken
Maar wat ben je ermee als je wordt bedreigt?

Woorden kan je kneden en van deeg maakk je brood
Red je maar uit deze situatie
Theorie zonder praktijk. 

Anne Abts de schrijfster van:Je bent een intstrument,hier ook te lezen in de rubriek:Emotionele teksten" en te beluisteren op Giedo Lavenns Soundcloud.
Heeft als reactie enkele jaren later
op mijn tekst een mooie hoopvolle tekst gesschreven met als thema:"Licht"

Licht

Woorden kan je kneden en
Van deeg maak je brood
Brood dat leven geeft
Die harde feiten kan doen vergeten
Harde slagen maken vleugellam
En dan is duisternis aan de orde van de dag
Licht,licht zoek ik met een naamloos groot verlangen
Mijn ogen zoeken en mijn handen tasten naar licht

Ik vind een deur en grijp de klink en,maak ze zachtjes open
En...daar sta jij,een mens,en ik kijk en kijk en zie het licht in je ogen.Woensdag 13 november 2013

Hij zei tegen alle foert  Tekst en melodie:Giedo Lavenns  Begindatum:10-1-2013

Hij stond op het punt iemand iets aan te doen
De boel kort en klein te slaan
Met alles wat hij in zijn handen kreeg te smijten
Maar hij hield zich in wou geen vernieling zaaaien


Hij liep naar de deur stormde van de trap
De deur viel met een klap toe
Niemand had de tijd om te reageren
het ging zo snel


Hij startte de auto met gierende banden stoof hij weg
Hij duwde het gaspedaal alsmaar dieper in om zich af te reageren
Wat hij ook zou tegenkomen,niemand zou hem inhalen


Hij zei tegen alles foert
Hij reed alle kruispunten voorbij
Altijd maar rechtdoor
De radio heel luid


Hij reed door het oranje
Hij reed door het rood
De slagbomen was hij net voor


Hij duwde het gaspedaal alsmaar dieper in om zich af te reageren
Wat hij ook zou tegenkomen,niemand zou hem inhalen
Hij zei tegen alles foert


Niet alle wegen gaan rechtdoor
Hij miste een scherpe bocht
De auto slingerde ging over kop
Belandde terug op zijn wielen

Knalde tegen een boom
Rond de boom geplooid het wrak
Hij lag wat verderop in een gracht


Dinsdag 12 november 2013

Het is lang geleden   Tekst en melodie:Giedo Lavenns   Begindatum:10-1-2012

Eenzaam zo eezaam
Eenzaam zo alleen met twee

Zittend in onze salon
in onze vertrouwde zetel
Niet tegen elkaar
Wel naast elkaar

Kijkend naar programma's op TV
Raak me eens aan
Weet je nog toen?
Die snelle zoen

Niemad mocht het weten
Toen raakten we elkaar aan
Al was het maar even
Dat voelde zo goed

Raak me aan ik heb dat zo nodig
Je streelt wel de hond en de kat
Met de hond ga je wandelen
En dan springt de kat op mijn schoot

De enige aanraking is als we de hond
en de kat strelen
Het is al heel lang geleden dat je nog door
mijn haar ging

Als ik dat wil ervaren dan kam
en borstel ik mijn haar

Eenzaam zo  eenzaam
Eenzaam zo alleen met twee

Je komt terug van je wandeling
De hond en jij zijn voldaan

De hond gaat naar zijn drinkbak
En jij ploft neer in je zetel
De kat springt van mijn schoot
En jij neemt de krant en
zoekt naar de programma's op TV

Ik ga naar de keuken
En begin de kleine vaat

Dinsdag 12 november 2013

Demonen  Tekst en melodie:Giedo Lavenns      Begindatum:19-3-2013

Inplaats van mensen te vermoorden
Kan je beter scoren door erover  te zingen
over uw demonen

Verkleed u in een demoon
Een demoon is niet schoon
Daar draait het om wat er in jou leeft
En niet naar buiten komt

Zet het om in expressie
Door het gesproken woord
Door te dansen
Te roepen, en te schreeuwen
In hout een demoon te hakken

Schilder uw demonen
Demonen Demonen roep ze op
Vertaal ze in muziek
Schrijf teksten over jouw demonen
Demonen Demonen roep ze op

Geef ze een plaats op het podium
Verwelkom ze
Aanvaardt ze
Onderdruk ze niet
Leef u uit

Zing over uw demonen
Anderen zullen het herkennen
En met hun demonen ook naar buiten komen
Ieder op zijn manier

Woensdag 6 november 2013

Over en uit   Tekst en melodie:Giedo Lavenns    Begindatum:25-10-2013

Het is uit en over
Over en uit
Ik kan jouw geur niet meer verdragen

Jij verkort mijn leven
Jij  heet gloeiend ding

T'is uit gedaan
Uitgedaan voorgoed
Jij verkort mijn leven
Sigaret

Zaterdag 5 oktober 2013

Tegendraads  Tekst en melodie:Giedo Lavenns  Begindatum:10-01-2012

Hij houdt niet van een bevel
voor hem zijn instructies niet van tel
Hij doet zijn zin
vraagt men hem om vooruit te gaan
gaat hij achteruit

Hij houdt niet van een groep
de groep blijft staan
zo kan hij niet verder gaan

Hij vraagt steeds aandacht
remt demotiveert

Hij wil zoveel zeggen in 1 keer
struikelt over zijn eigen woorden
gelukkig doet dat niet zeer

Hij waant zich hoger dan de rest
vindt zichzelf het centrum van de wereld
zo kan hij nog een tijd doorgaan

hij vertelt over zijn sucessen
en hoe hij dat behaalde

Tot iedereen er ging van balen
behalve hij

Zondag 15-09-2013


Instrument   tekst Anne Abts :melodie:Giedo Lavenns  begindatum juni 2008


Je bent een instrument een instrument waarvan de snaren

Nog niet zijn gestemd

Een instrument dat je zelf nog niet kent... niet gekend


En toch

De klanken die uit je komen zijn puur authentiek

Pijn verwarring extase

Schoonheid creatie


Zoals elke muzikant speelt zoals het leven stro oomttt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(deel van oorspronkelijke tekst)


En toch is het mijn lief

Mijn maatje mijn metgezel

En wacht ik op hem

Ik voel me leven als we samen zijn en creeeren

Maandag 11 november

Vrijdag 6 september 2013

Aan zijn eind : Ritmisch gedicht  Tekst en melodie:Giedo Lavenns
Begindatum:11-1-2013

Opgebrande lucifer
Tandenstoker gebroken
Oranje smeer aan watten
Floschdraad vuil

Trappen ontbreken 2 treden
Handleuning zoek
Geen zakdoeken
Ijl in het hoofd
Cirkels voor je ogen

Dezelfde zetmeel kolhydraten
Water als drank
Afwezige ruggegraat
Talmende wilskracht

Verstrooidheid gelegenheid 
om op je eigen kop te zitten
Uw lange tenen mogen niet ontbreken

Krollende opgebrande lucifer
Tandenstoker gebroken
Valt niet meer te plakken
Floschdraad aan zijn eind

Koelkast gevuld 
Datum voorbij
Banden plat fiets
Spieren slappe was
Niet geleegde droogkast

 

Vrijdag 6 september 2013

Misselijk en mottig   Tekst en melodie:Giedo Lavenns   Begindatum:13-6-2013

Mottig mottig je voelt je mot
Beweeg je maak je al veel stof
Je hebt niets van doen met Dorus
Woonden 2 motten in zijn jas

Mottig mottig je voelt je mot
Je verstopt je tussen de jassen in de kast
Verstaat niets verstopt in de kast
Alleen van die geur van die mottenballen
Wordt je misselijk en mottig 

Zondag 10 maart 2013

Vaar wel   Tekst en melodie: Giedo Lavenns  Begindatum:6-03-2003

Vaar vaar wel mijn vriend
Vaarwel mijn vriend
Vaar over mijn golven van vertouwen
Vaar maar over me heen
Ik had je willen houden
Och vaarde ik maar dezelfde koers

Vaar vaar maar over me heen
Vaar maar naar je horizon die je nooit bereiken kan
Laat mij maar verzuipen
Misschien vind ik wel een boei
Vaar over mijn golven van vertrouwen

Vaar maar over me heen
Ik had je willen houden
Och vaarde ik maar dezelfde koers

We zaten in dezelfde schuit
En wilde varen dezlfde richting uit
Toen hadden we nog het volste vertrouwen
Voor er onweer viel uit de lucht
De wolken braken open
En een zucht werd wind

De wind werd alsmaar sterker
Golven kolkten om ons heen
Onze boot werd geslingert en geschud

Ik viel overboord kon niet zwemmen
Er was geen reddingssloep
Op dit moment heb je lang gewacht

Laat mij maar verzuipen
Misschien vind ik wel een boei

Je wou me alsnog redden
Maar je kon niet zwemmen
En er was geen reddingssloep
Ik viel overboord 
Op dit moment heb je lang gewacht

Vaar vaar vaarwel mijn vriend
Vaar over mijn golven van vertrouwen
Vaar maar over me heen
Vaar maar naar je horizon
Die je nooit bereiken kan      ---------------------------------------------------------------------
                                          //////////////////////////////////////////////
Deze tekst is ook te horen op soundcloud en de medecursiste bij Wisper in Gent heeft mijn lied acapella gezongen in augustus 2006


Maandag 6augustus 2012

Voorbij de 50  Tekst:Giedo Lavenns  Begindatum:25-4-2012

Je hebt geen vrouw en geen kind
Bent niet getrouwd 
Hebt geen eigen huisje
Geen tuintje geen boompjes

Je hebt een wagen
Geen garage
Je huurt een appartement
Je auto geparkeerd op straat

Blootgesteld aan de zon 
Regen hagel wind
In de winter sneeuw ijs moet je van je ruiten 
krabben

Je bent de 40 gepaseerd
Je denkt het komt wel goed
Ik kan me nu nog herpakken
Plots de 50 voorbij

Je bent niet getrouwd 
Hebt geen eigen huisje 
Geen tuintje  geen boompjes

Je had het zo graag anders gehad
Je werkt nog tot je 65 jaar
Je depressies alsmaar zwaarder
Elke dag zwaar in de borst

Je wil niet sterven aan je hart
Maar aan wat dan wel?

Je vraagt je af
Hoe kunnen mensen in grote huizen wonen?
Met grote tuinen  grote hagen
Grote garages voor hun grote wagens

Dit alles kijk je aan 
Op straat zou je willen zweven
Onzichtbaar zijn je niemand gedag hoeft te zeggen
En te moeten zeggen dat je alle dagen depressief bent

 

26-4-2012

Stress Stress    Tekst en melodie:Giedo Lavenns: begindatum: 5-11-2011

 

 

 

Van de stress stress  stress krijgt men last aan de ogen

Van de stress stress stress krijgt men jeuksel in de oren

Van de stress stress stress krijgt men kriebel in de neus

Sneller vettig haar

 

 

Van de stress stress stress spant men de kaken

Van de stress stress stress knarst men op zijn tanden

Van de stress stress stress bijt men op zijn tong

Van de stress pijn in het hoofd

 

 

 

Van de stress stress stress  een krop in de keel

Van de stress stress stress infecteert de maag

Van de stress stress stress last van de lever

Lijkt men flauw te vallen ademnood

        

 

Van de stresss stress stress stramme handen

Van de stress stress stress harde schouders

Van de stress stress stress  puistjes op de armen

Uitslag op de rug

 

 

Van de stress stress stress ontstaan paniekaanvallen

Van de stress stress stress loopt men ergens tegenaan

Van de stress stress stress  jaagt men zich op

Neemt men de stress mee op de baan

 

 

Van de stress stress stress verminderde concentratie

Van de stress stress stress wordt men roekelloos

Van de stress stress stress botst men tegen een  voertuig aan

Stapt men uit en stress

 

 

 

Zaterdag 7-12-2012

Afgesloten van de werkelijkheid Tekst en melodie : Giedo Lavenns  31-05-2003


Afgesloten van de werkelijkheid
heb je geen voeling met de realiteit
en denkt steeds niemand houdt van mij

gedachten houden je gevangen
je denkt helemal niet vrij
je kijkt voor je uit
of met je hoofd naar de grond

je voelt je gevangen bent helemaal niet vrij
je denkt steeds hetzelfde iedere dag
er zijn niet zoveel personen die je werkelijk mag
je wantrouwen is een feit je voelt je gevangen in je
eigen realiteit

je hebt energie te kort bent altijd moe
je sleept van minuut tot minuut naar
het volgende uur

energie gezocht prikkelbaarheid
zenuwachtigheid je ploetert maar voort

En velen hebben kinderen
leven zoals het hoort
werken in de week  zijn in de weekend
en op feestdagen vrij


En jij werkt op die dagen dat anderen rusten
en bij je thuiskomst ben je weer alleen

Afgesloten van de werkelijkheid sluit je je op
in je eigen realiteit
dagen blijf je thuis de gordijnen open je niet
de deurbel hangt sedert jaren los

er staan juist geteld 2 oproepen op je antwoordapparaat
niemand belt je op
je hoopt nog vandaag dat iemand je belt

je krijgt bijna nooit een brief
alleen met het nieuwe jaar komt er een kleine stroom
van wenskaarten naar je toe
dan ben ben je even blij dat duurt nooit lang

het terugschrijven stel je weken uit
en op een dag schrijf je dan je wensen
voor een kleine groep mensen
een goede gezondheid en Gelukkig Nieuwjaar

dan ga je naar de post staat in de rij
en voor en achter jouw praten er mensen
ontspannen met elkaar
ze lachen en jij voelt je alleen

je kijkt voor je uit of met je hoofd naar de grond
energie tekort energie gezocht
prikkelbaarheid zenuwachtigheid je ploetert maar voort

En dan is het jouw beurt
een vriendelijke loketbeambte lacht je toe
je geeeft je brieven af

en zegt goede dag
en door die vriendelijke lach
hebje een klein beetje meer energie
en ga je naar huis met een iets lichter gevoel

Zaterdag 7 januari 2012

Suzanne  Tekst en melodie: Giedo Lavenns 29-01-2004

In het rusthuis bezoekt An dagelijks haar moeder
ze staat aan de rand van haar bed en wacht
en wacht en wacht

Suzanne wordt wakker ze ligt stil in haar bed
en vraagt aan haar dochter wie ben jij?

Ze zegt ik ben je dochter An
maar ze herkent haar niet
ze is nochtans niet blind
hoort voelt en ruikt nog goed
alleen ... haar hersenen
werken veel te traag

het klokje op haar nachtla tikt elke seconde voort
en tussen elke tik is het heel  even stil

Een oude man doet een kleuter na
al roepent in de gang komt hij voorbij
en kijkt even in de kamer
van Suzanne

Suzanne ligt nog steeds in bed
ze kijkt naar het bleke plafond
opent moeizaam trillend haar mond
praat zachtjes maar steeds luider

ze verteld over de maan de zon en de zee
over haar pappa op het groene gazon
het hondje Micky en broertje Tim
en zusje Myriam

ze spelen verstoppertje en katje Tik
en mamma maakt de broodjes klaar
met kaas ham en jam

mamma  mamma roept Suzanne
haar dochter An pinkt een traan
neemt de hand van haar mamma
zo tenger en lauw
dit was eens mijn sterke mamma
een graag geziene lerares
ze stond steeds klaar voor iedereen 
gezond vinnig en mooi dat ze was 

Suzanne kijkt over haar dochter heen
en aan het uiteinde van haar bed staat de dokteres
en vraagt hoe gaat het met Suzanne?

En Suzanne vertelt over de maan de zon en de zee
over haar pappa op het groene gazon
het hondje Micky en broertje Tim en zusje Myriam

An kan het niet meer aan
ze neemt afscheid van haar moeder
maar die merkt het niet

ze gaat naar de gang en denkt
morgen zal het beter gaan 
Maar dat denkt ze iedere dag

Ze kijkt nog even achterom
een verpleegster brengt de maaltijd binnen
binnen in de kamer van Suzanne
broodjes met kaas ham en jam


Maandag 12 december 2011

In de trein   Tekst : Giedo Lavenns  Begindatum : 17-2-2002

 

 

Zwaar geladen stilte

Schouder aan schouder mensen bij elkaar


Sommige in slaap

Anderen doen alsof

Dit is de situatie in de trein

Dag in dag uit

 

Mensen kijken naast elkaar

Even lichaamscontact

Direct wordt er verschoven

Vrouwen de benen mooi naast elkaar

 

Er wordt gekeken naar buiten

Ook al is er niets te zien

De mannen hun ogen

Gericht naar hun krant

 

En bij elke pagina die wordt omgedraait

Dat typische papierkreukelgekraak

 

Meestal wordt er gezwegen

Als een minderheid praat stoort

Dat de beladen stilte

 

En de trein spoort verder

Verder van station

Naar station

 

Soms  onvoorziene stilstand

Voorafgegaan door geknerp van staal op staal

Als droog krijt krassend

op een schoolbord

 

Waarom houdt de trein hier halt?

Zijn we er al?

Een zakenman kijkt naar zijn gsm

Tijd voor een telefoon

 

Hij articuleert woord voor woord

De spanning weer gestoortVerbeterd op 2-1-2012

 

 


 

 

 

Maandag 12 december 2011

Rennen  Tekst :Giedo Lavenns   Begindatum : 18-5-2005

 

 

Regendruppels vallen  op droge gronden

Asfalt krijgt een andere kleur

Boeren haasten zich uit hun velden

De poes zoekt toevlucht in huis

De hond draait rond zijn staart

 

Paarden lopen schichtig heen en weer

Paartjes trekken hun kleren in de plooi

En komen uit het hoge gras

 

De zon haar stralen ontkracht

Door zware donkere wolken

Aanwaaiende wind

 

Ramen en deuren kletteren open

Delen gordijnen vliegen in hoeken naar buiten

Badgasten snel hun handdoeken opgerold

 

Regendruppels vallen op het strand

Maken donkere cirkelvormige plekken

Vallen naast de natte plekken

vallen steeds vlugger op de nog droge plaatsen

 

En uit de hemel valt er hagel

Rennen tussen de witte knikkers door

Ruiten sneuvelen  serres kapot

 

 

OP EIGEN WEBSITE GEZET 12-12-2011

Maandag 12 december 2011


Deze tekst schreef ik naar aanleiding van het overlijden van een vrouw 84 jaar.

En dit op 30 januari 2006

Ik heb haar 6 jaar intens gekend

 

Afwezig aura   tekst en melodie: Giedo Lavenns   Begindatum: 7-2-2006

 

Zucht voorbij verbinding

Ontbinding besef

Stil onveranderd

Roerloos koud

 

Vanillegeel indrukbaar

Leegte kil

Vreedzaam onschuldig

Liggent wachtent

 

Dagen koel

Verlost plichtloos

Wassen schijn binnengekeerd

Vergeten rang zelfde lot

Buiten gevaar

 

Bloemen zijden draad

Gegroet kaarsen zonder licht

Afwezig aura

Huid tot moes grijze schijn

 

Klankbord onbereikbaar

Allen gelijk

 

 


 

Dinsdag 15 november 2011

Deze tekst over het eindstation gaat over dat wat je wil waarmaken,best dan ook daadwerkelijk tracht te realiseren


Eindstation    tekst en melodie:Giedo Lavenns     Brussel 5-12-2004

 

Nu is het te laat je bent aan het eindstation

Dit was je laatste trein blijft achter op het perron

Je nam de trein naar het zuiden maar moest in het noorden zijn

Je belandde keer op keer op een plaats  niet voor jouw  bestemd

 

En toch  stond je op het juiste perron

En toch wachtte je op de juiste trein

En toch  kwam je trein aan in het station

Maar jij ging naar een ander perron

              

En voor de zoveelste keer was je op het verkeerde spoor

Je reisde naar het zuiden maar moest in het noorden zijn

Je bleef hangen in het zuiden  je bleef hangen tussen zuiden en oosten

Je bleef hangen tussen zuiden en westen

Maar moest in het noorden zijn

 

Nu is het te laat je bent aan het eindstation

Dit was je laatste trein blijft achter op het perron

De trein naar het noorden heb je nooit genomen

Maar nu is het te laat te laat

Dit was je laatste trein blijft achter op het perron

Blijft achter op het perron  blijft achter op het perron 

Blijft achter op het perron  blijft achter op het perron

De trein naar het noorden  nooit genomen

Nu is het te laat  te laat  te laat

Nu is het te laat  te laat  te laat 

Nu is het te laat te laat te laat

 

 

 

 

OP EIGEN WEBSITE GEZET 15-11-2011


Zaterdag 28 mei 2011

Tranen  Tekst en melodie :Giedo Lavenns   Begindatum : 7-12-2006

 

 

Je huilt van vreugde je huilt van verdriet

Je huilt bij geluk en tegenslag

Huilt van het lachen huilt van de pijn

 

Tranen van vreugde tranen van verdriet

Tranen bij geluk en tegenslag

Tranen van het lachen tranen van de pijn

 

Korte tranen lange tranen

Je tranen blijven lopen de pijn niet te dragen

Het lichaam heeft genoeg van die pijn

 

Hoeveel tranen 

Wordt de laatste adem uitgeblazen

Natte tranen droge tranen

 

En de rouwenden zullen verder tranen

Zaterdag 28 mei 2011

Speelbal    Tekst en melodie : Giedo Lavenns    Begindatum : 15-6-2010

 

 

Je bent een speelbal een echte speelbal in handen van iedereen

Men geeft je door ervaart vele handen

Blijft maar duren de cirkel te groot

 

Je bent een speelbal een echte speelbal in handen van iedereen

Men werpt je in een boog een rechte lijn

Men werpt je omhoog  stuitert 

Men stampt je  voort raapt je op slingert je weg

 

Beland op het gras men trapt hard tegen jouw

Dribbelt met jouw men speelt met jouw

Je gaat in de lucht een kopstoot in de goal

Er wordt gejuicht massaeuforie

 

En na gebruik heb je vele schrammen

Men deponeert je bij andere gebruikte speelballen

Wordt opgeborgen tot men je weer nodig heeft

En achtergelaten in een donker magazijn

Zaterdag 28 mei 2011

Nacht   Tekst en melodie  Giedo Lavenns    Begindatum  3-7-2010

 

 

Zitten aan de receptie werken in de nacht

Arbeiders verlaten het gebouw

De ogen open houden vechten tegen de zwaartekracht

 

Muziek luisteren lezen,zitten,stappen gapen

Je bezighouden

Op controleronde gaan met de mobiele telefoon

Lichten doven deuren sluiten

 

Terug naar de receptie moederziel alleen

Beeldschermen om je heen

Camerabeelden bekijken

Verdachte geluiden horen

Naar buiten staren

 

Geen mens geen auto op de baan

Te rustig veel te rustig  vechten tegen de slaap

Koffiedrinken of wat chocolademelk

Een wafel eten uit de automaat

 

Je verlangt zo naar je bed hier zit je op je stoel

De krant wordt nog eens vastgepakt

En je leest ze opnieuw  

Zaterdag 28 mei 2011

Zaterdag 28 mei 2011

Kleine hartendief   Tekst en melodie :Giedo Lavenns   Begindatum  11-1-2011

 

 

Jij was klein in je korte broek

Blond en blozend onschuldige droeve ogen

Braaf en lief voor vele vrouwen een hartendief

 

Jij hield van spelen ravotten tegen een bal te sjotten

Zin voor detail hield van mooie kleren

Te tekenen  te observeren

Met stoelen een tunnel te maken

Een vliegtuig een boot

 

 

Jij was klein in je korte broek

Blond en blozend onschuldige droeve ogen

Braaf en lief gedroeg je hulpeloos

Hierdoor sprongen vrouwen voor jou in de bres

Dit was jouw manier om aandacht te krijgen

 

 

Je moest leren en je concentreren

Stilzitten luisteren antwoorden

Je zat anderen te observeren

Te gapen te dromen tegen de slaap te strijden

 

 

Jij in je korte broek de anderen in hun korte broek

Speelden  alsof je er niet bij hoorde

Je bootje dobberde rond en zij gingen vooruit

Je had het gevoel dat ze je duwden achteruit

 

Klein in je korte broek blond en blozend onschuldige droeve ogen

 

 


 

 

 

Zondag 29 mei 2011

Bewaker   Tekst :Giedo Lavenns  Begindatum : 8-2-2010

                              Verbeterd:25-10-2014

 

De ambassadeur slaapt

De bewaker stapt rond

Hij schijnt met zijn pillamp tussen de bomen

En de struiken

De vogels schrikken op

 

Links de residentie een soort kasteel

Vele lichten in het gebouw

Hij vervolgt zijn wegHij belandt op een tennisveld

Waarvan de poortjes openstaan

Hij schijnt naar alle kanten

Maar kan geen verdachten vinden

 

Wat zouden ze hier komen zoeken?

Hij weet het niet

Veiligheid voor alles zo vervolgt

Hij zijn weg

 

Nu is hij aan de rechterkant  van het gebouw

Daar zijn de lichten niet meer aan

Hij gaat onder het gebouw

Komt in een gang helverlicht

 

Daar de gang van het keukenpersoneel

De deurbel hangt al jaren scheef

In het midden van de nacht

Stapt hij op de kiezelsteen

 

Zo kan men binnen horen wanneer er iemand nadert

Hij heeft zijn auto mogen parkeren

In de verste hoek

Buiten knippen automatisch  lichten aan

 

De tuin een groot gazon

Om de 20 stappen geven paaltjes licht

Hij komt voorbij de conciergewoning

Daar is iedereen aan het soezen

 

Vervolgens keert hij terug naar zijn lokaal

Een houten chalet 2m op 1,5

Geplaatst op 4 meter van het hek

Zo kan hij alles zien

 

Een vaste camera aan de poort

In zijn chalet trekt hij zich terug

Kan hij er lezen,muziek luisteren wat eten en drinken

Rusten en zich warmen tegen de nachtelijke kou

En elke 2 uur paraat met de pillamp

Als steun voor de ronde in de nacht

 

Zondag 29-5-2011

Hoelang nog ? Tekst : Giedo Lavenns    Begindatum : 9-3-2003

 

 

Ozon lucht vol gaten

Donkere dampen in de atmosfeer

Broeikasteffect

Snakkent naar adem

 

Geirriteerde ogen

De zon verblindt

We hebben het in de gaten

Vliegen en rijden

 

Ijsschotsen smelten breken af

Het water stijgt

Het bliksemt dondert in de winter

Tussen de sneeuwvlokken valt er

Hagel

 

Hevige regendruppels

We rijden leven  voort

Hoelang nog?

Drievierde van de wereld is water

 

We trekken energie uit de aarde

Hoelang nog?

Het drinkwater  vervuild

Recycleren wat heeft het voor zin?

 

Tonnen huisvuil gaan toch in rook op

Richting atmosfeer

 

 

 

 

 


Zondag 29 mei 2011

Vissen   Tekst :Giedo Lavenns  Begindatum : 4-09-2005

 

 

Als je je voelt als een vis zonder water

Beweeg  spartel

Span je in

 

Millimeters centimeters beweeg

Droog niet uit

Jouw doel is het water

 

In het water hoor je thuis

Laat de grond aan de hagedissen

Vissen horen in het water

 

Weg van de droge grond

Blijf weg van individuen

Die jouw willen vangen

In hun netten

 

Zoek jouw plekje in het water

Waar je niet door haken wordt

Bedreigt

Beweeg spartel spartel beweeg

 

Span je in millimeters centimeters

Een millimeter vooruit

Een centimeter en voor je het weet

Een halve meter

 

Beweeg  spartel spartel beweeg

Een meter vooruit

Span je in gebruik je kracht

Willen is jouw macht

 

Anderhalve meter twee meter

Spartel kronkel en beweeg

Eindellijk plons in het water

Wat een zalig gevoel

 

 

 

 


Vrijdag 10 mei 2011

Nog een openhartige tekst


Waardeloos emotieloos tekst en melodie : Giedo Lavenns   Begindatum  25-05-2003

 

Waardeloos emotieloos de mening ten spijt

 wie t’echte liefde mijdt

De mening ten spijt wie t’echte liefde mijdt

 waardeloos emotieloos

 

Een vriendin en een vriendin

De mening ten spijt van wie het benijdt

 t’echte liefde mijdt

 

is het vriend met een vriend

een vriend en een vriendin

wat waarde heeft dat t’echte liefde is

 

waardeloos als het geen liefde is

liefde komt spontaan

daar sleur je niet aan

 

hopeloos als je leeft voor de schijn

 spanning stress  pijn

hopeloos als je leeft voor de schijn

weg uit de schaduw  tracht jezelf te zijn

 

Dan wordt je waardevol betekenisvol

Het maakt niet uit is het een man

Met een vrouw

Een vrouw met een vrouw

Een man met een man

 

Wat  waardevol is

Vertrouw je gevoel

Bedenk niemand  kan leven in jouw plaats

 

Waardevol emotievol betekenisvol

Als t’echte liefde is


Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

26.12 | 12:57

Goede dag Rik
Dank voor het compliment
Ja het komt vlotjes niet uit mijn pen maar uit mijn tekenpotlood

...
26.12 | 11:06

Hé Guido, fijne tekenstijl! Komt die zo vlotjes uit je pen?

...
21.11 | 04:34

EHBCP: Eerste hulp culturele participatie?

...
04.04 | 23:19

proficiat
werner

...
Je vindt deze pagina leuk